ΔΩΡΕΑ

ΕΜΒΡΥΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΩΝ

Kατάλλη για τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά αντιμετωπίζουν και οι δύο σύντροφοι πρόβλημα υπογονιμότητας, η μέθοδος της δωρεάς εμβρύων αποτελεί μία ακόμη εξαιρετική λύση η οποία εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1980. Και παρά το γεγονός των ηθικών διλημμάτων που συχνά προκύπτουν όταν το γενετικό υλικό σε μια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν προέρχεται από τους βιολογικούς γονείς, η δυνατότητα να γίνουν γονείς υπογόνιμα ζευγάρια που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατο, κατέστησε τη μέθοδο εξαιρετικά δημοφιλή.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι αρκετές φορές η δωρεά εμβρύων επιλέγεται για αλτρουιστικούς λόγους και από ζευγάρια που ο ένας από τους δύο συντρόφους αντιμετωπίζει πρόβλημα γονιμότητας. Αξίζει να αναφέρουμε πως από αποτελέσματα έρευνας σε αξιόλογο αριθμό παιδιών τα οποία γεννήθηκαν έπειτα από δωρεά εμβρύων, αλλά και ζευγαριών που απέκτησαν με τη μέθοδο αυτή παιδί, δεν έδειξαν σε καμία περίπτωση αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις μητέρας, πατέρα και παιδιού, στην ποιότητα της μητρότητας και της πατρότητας ή στη συναισθηματική υγεία των παιδιών, παρά την έλλειψη γενετικής σχέσης ανάμεσά τους.

 

ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΩΝ IVF

Σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, επιτρέπεται στον απόγονο – μετά την ενηλικίωσή του -, η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ακόμα και στην ταυτότητα των δοτών των ωαρίων και του σπέρματος. Το τελευταίο δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες της Δύσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας του απογόνου, οπότε μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία και πάλι όμως ανώνυμα.

Η δωρεά εμβρύων είναι η μόνη επιλογή για σύλληψη, εγκυμοσύνη και απόκτηση παιδιού σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση, γυναίκες που παράγουν μικρό αριθμό και κακής ποιότητας ωάρια, δεν παράγουν ωάρια ή παράγουν ωάρια τα οποία είναι ακατάλληλα λόγω ύπαρξης γενετικών νοσημάτων και των οποίων ο σύντροφος έχει αζωοσπερμία, πλήρη τερατοσπερμία ή ανωμαλίες στο γενετικό του υλικό.

Το σπέρμα προέρχεται από κάποιο ανώνυμο δότη που έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά από τους λήπτες και χρησιμοποιείται για να γονιμοποιηθούν τα ωάρια που λαμβάνουμε από άλλη γυναίκα, η οποία είναι η δότρια. Η δωρεά εμβρύων είναι σήμερα η μοναδική πρόταση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά ζευγάρια, τα οποία άλλοτε δεν θα είχαν αυτή την δυνατότητα.

ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη Medimall IVF Clinic, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε την υπηρεσία της δωρεάς εμβρύων, η οποία επιτρέπεται στη χώρα μας και είναι νόμιμη από την ελληνική νομοθεσία. Οι δότριες από τις οποίες προέρχονται τα ωάρια όπως και οι δότες σπέρματος, πρέπει να είναι ανώνυμοι, να προσφέρουν τα ωάριά και τα σπερματοζωάριά τους οικειοθελώς και για αλτρουιστικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι δότες πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 35 ετών και επιλέγονται με βάση αυστηρά ιατρικά κριτήρια. Στη συνέχεια, στο site της Medimall IVF Clinic (www.medimall.gr), θα βρείτε αναλυτικά τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι δότες. Το όριο της ηλικίας που μία λήπτρια μπορεί να λάβει έμβρυα από δότες είναι τα 50 έτη την στιγμή της εμβρυομεταφοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Το πρόγραμμα δωρεάς εμβρύων της Medimall IVF Clinic βασίζεται τόσο σε φρέσκα, όσο και σε κατεψυγμένα έμβρυα και οι λήπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι ανάμεσα στα φρέσκα και τα κατεψυγμένα έμβρυα. Επίσης, για την επιλογή των εμβρύων που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνονται πάντα υπόψη τα χαρακτηριστικά των ληπτών, ώστε να προέρχονται από δότες με ανάλογα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της επιλογής των φρέσκων ωαρίων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις εξετάσεις της δότριας θα σας γνωστοποιούνται μετά την εμβρυομεταφορά.

Η έρευνα στην κλινική μας έχει αποδείξει ότι υπάρχει μικρή διαφορά στα ποσοστά κύησης είτε χρησιμοποιούμε φρέσκα, είτε κατεψυγμένα έμβρυα. Τα θετικά τεστ κυήσεων ανέρχονται στο 75% των εμβρυομεταφορών και οι κλινικές κυήσεις στο 65%.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο μπορούμε να μεταφέρουμε ένα ή δύο έμβρυα, ενώ την ημέρα της εμβρυομεταφοράς θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό και την ποιότητα των εμβρύων σας.

Οι γιατροί και οι βιολόγοι μας θα συζητήσουν αναλυτικά μαζί σας και θα σας συμβουλεύσουν για τον αριθμό των εμβρύων που πιστεύουν ότι πρέπει να μεταφερθούν, σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό σας από τις προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής σας και την πιθανότητα μιας πολύδυμης κυήσεως.

Ακόμη, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυναικολόγο για τον αριθμό των εμβρύων που εκείνος πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να σας μεταφερθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Επίσης, όλες οι λήπτριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο νόμος δίνει την δυνατότητα για κάθε καλής ποιότητας έμβρυο που δεν μεταφέρεται, να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω:

  • Να καταψυχθεί. Η περίοδος κατάψυξης μπορεί να είναι έως 5 χρόνια. Στην περίοδο αυτή τα έμβρυα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά σε ένα κύκλο κατεψυγμένων εμβρύων εφόσον η λήπτρια δεν έχει ακόμη μείνει έγκυος ή το ζευγάρι θέλει να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί.
  • Μπορεί να προβεί σε καταστροφή των εμβρύων.
  • Το ζευγάρι μπορεί να δωρίσει τα εναπομείναντα έμβρυα για να χρησιμοποιηθούν από κάποιο άλλο ζευγάρι.
  • Μπορεί να δωρίσει τα εναπομείναντα έμβρυα στην κλινική μας για ερευνητικούς σκοπούς.
  • Μετά την πάροδο των 5 χρόνων, το ζευγάρι που δεν θέλει να φυλάξει περισσότερο χρόνο τα έμβρυα, μπορεί να επιλέξει τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη επιλογή.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΩΝ

Κάποιος από τους γυναικολόγους της ομάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης της Medimall IVF Clinic θα κάνει κλινική εκτίμηση της γυναικολογικής σας εικόνας και κολπικό υπερηχογράφημα. Μπορείτε να του θέσετε τα ερωτήματά σας και να συζητήσετε μαζί του τις απορίες σας. Εάν για λόγους απόστασης δεν είναι εφικτή η επίσκεψη στην κλινική μας, τα παραπάνω μπορούν να γίνουν από τον προσωπικό σας γυναικολόγο και το συντονιστή της κλινικής μας.

Θα σας ζητηθεί από τους γιατρούς ή το συντονιστή μας να συμπληρώσετε και να μας στείλετε τις απαραίτητες συναινέσεις, αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων σας και οποιοδήποτε άλλο από το νόμο έγγραφο απαιτείται. Μπορείτε εάν επιθυμείτε να μας στείλετε φωτογραφίες σας για να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά σας, ώστε να επιλέξουμε βάσει αυτών τους δότες των κατάλληλων εμβρύων για εσάς.

Θα θέλαμε ακόμη να μας καθορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα που επιθυεμείτε να υποβληθείτε στην διαδικασία, καθώς απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τριών ημερών παραμονής κοντά μας. Μπορούμε τότε να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά εμβρύων της κλινικής μας.

Ταυτόχρονα, θα σας ζητηθεί από τους γιατρούς ή το συντονιστή μας να ακολουθήσετε τη θεραπεία που θα σας δώσουμε για να προετοιμάσουμε τη μήτρα και το ενδομήτριο σας για την εμβρυομεταφορά.

Ο χρόνος που θα σας χρειαστούμε στη Medimall IVF Clinic, είναι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€