ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ.

Εξετάσεις εξωσωματικής

Έχοντας ήδη προγραμματίσει και οργανώσει την άφιξή σας στην κλινική μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε υπηρεσία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εξετάσεις και έγγραφα (Νόμος Νο 3305, ΦΕΚ Α’17, 27.01.2005). Μπορείτε να μας τα στείλετε απ’ευθείας μέσω email ([email protected]) ή να τα έχετε μαζί σας όταν θα έρθετε στην κλινική. Αν είστε γυναίκα άνω των 50, σκόπιμο είναι να έχουμε τα προαπαιτούμενα ένα μήνα πριν, ώστε να προβούμε στη σχετική κατάθεσή τους για τη χορήγηση άδειας από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πιο κάτω θα βρείτε ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε επιλέξει, τι θα πρέπει να μας προσκομίσετε.

ΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (σπερμοδιάγραμμα, κρυοσυντήρηση σπέρματος, χρήση σπέρματος για εξωσωματική ή σπερματέγχυση)

 • Αποτελέσματα ανοσολογικών εξετάσεων για ηπατίτιδα B (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), σύφιλη (RPR), AIDS (HIV I-II). Η ημερομηνία που θα έχουν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ημέρα της επισκέψής σας για την λήψη σπέρματος, θα πρέπει να τις κάνετε στην κλινική μας (κόστος 80 ευρώ).
 • Αρνητικό τεστ για Covid-19 (Rapid τεστ 48 ωρών ή PCR 72 ωρών), ακόμα κι αν είστε ήδη εμβολιασμένος για την Covid-19. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει το τεστ ή δεν έχετε το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να γίνει Rapid τεστ στην κλινική μας (κόστος 10 ευρώ).

ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ (στα πλαίσια εξωσωματικής ή κρυοσυντήρησης ωαρίων)

 1. Αποτελέσματα ανοσολογικών εξετάσεων για ηπατίτιδα B (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), σύφιλη (RPR), AIDS (HIV I-II). Η ημερομηνία που θα έχουν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ημέρα της επισκέψής σας για την ωοληψία, θα πρέπει να τις κάνετε στην κλινική μας (κόστος 80 ευρώ).
 2. Καρδιολογική εξέταση η οποία θα πρέπει περιλαμβάνει καρδιογράφημα και γνωμάτευση του ιατρού που την πραγματοποίησε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε την εξέταση στην κλινική μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μία εβδομάδα πριν για να σας κλείσουμε το ραντεβού με τον καρδιολόγο (κόστος 35 ευρώ).
 3. Αρνητικό τεστ για Covid-19 (Rapid τεστ 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) ακόμα κι αν είστε ήδη εμβολιασμένη για την Covid-19. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει το τεστ ή δεν έχετε το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να γίνει Rapid τεστ στην κλινική μας (κόστος 10 ευρώ).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (κλασική εξωσωματική, με δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή διπλή δωρεά)

Α. Ζευγάρια

 1. Και για τους δύο συντρόφους, αποτελέσματα ανοσολογικών εξετάσεων για ηπατίτιδα B (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), σύφιλη (RPR), AIDS (HIV I-II). Η ημερομηνία που θα έχουν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ημέρα της επισκέψής σας για την εξωσωματική, θα πρέπει να τις κάνετε στην κλινική μας (κόστος 80 ευρώ για κάθε σύντροφο).
 2. Αρνητικό τεστ για Covid-19 (Rapid τεστ 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) για τη σύντροφο την ημέρα της εμβρυομεταφοράς, ακόμα κι αν είναι ήδη εμβολιασμένη για την Covid-19. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει το τεστ ή δεν έχετε το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να γίνει Rapid τεστ στην κλινική μας (κόστος 10 ευρώ).
 3. Για τα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί: αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου και πρόσφατη βεβαίωση περί μη λύσης του (όχι παλαιότερη του ενός μήνα). Για τα ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί: συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα βεβαιώνει τη σχέση των συντρόφων που αν και δεν βρίσκονται σε καθεστώς γάμου, επιθυμούν να γίνουν γονείς με τη βοήθεια μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η συμβολαιογραφική πράξη αυτή μπορεί να γίνει και στην κλινική μας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με συμβολαιογράφο και υποχρεωτική παρουσία και των δύο συντρόφων. Το κόστος είναι 120 ευρώ και το ραντεβού κλείνεται μία εβδομάδα πριν.

B. Γυναίκες χωρίς σύντροφο

 1. Αποτελέσματα ανοσολογικών εξετάσεων για ηπατίτιδα B (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), σύφιλη (RPR), AIDS (HIV I-II). Η ημερομηνία που θα έχουν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ημέρα της επισκέψής σας για την εμβρυομεταφορά, θα πρέπει να τις κάνετε στην κλινική μας (κόστος 80 ευρώ).
 2. Για την ημέρα της εμβρυομεταφοράς, αρνητικό τεστ για Covid-19 (Rapid τεστ 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) ακόμα κι αν είστε ήδη εμβολιασμένη για την Covid-19. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει το τεστ ή δεν έχετε το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να γίνει Rapid τεστ στην κλινική μας (κόστος 10 ευρώ).
 3. Συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είστε παντρεμένη και δεν έχετε σύντροφο, αλλά επιθυμείτε να γίνετε μητέρα με σπέρμα άγνωστου δότη και με τη βοήθεια μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η συμβολαιογραφική πράξη αυτή μπορεί να γίνει και στην κλινική μας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το κόστος είναι 120 ευρώ και το ραντεβού κλείνεται μία εβδομάδα πριν.

PRP ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ, SCRATCHING, ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ

 1. Αποτελέσματα ανοσολογικών εξετάσεων για ηπατίτιδα B (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), σύφιλη (RPR), AIDS (HIV I-II). Η ημερομηνία που θα έχουν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους μέχρι την ημέρα της επισκέψής σας για την πραγματοποίηση της θεραπείας, θα πρέπει να τις κάνετε στην κλινική μας (κόστος 80 ευρώ συνολικά).
 2. Καρδιολογική εξέταση η οποία θα πρέπει περιλαμβάνει καρδιογράφημα και γνωμάτευση του ιατρού που την πραγματοποίησε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε την εξέταση στην κλινική μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μία εβδομάδα πριν για να σας κλείσουμε το ραντεβού με τον καρδιολόγο (κόστος 35 ευρώ).
 3. Αρνητικό τεστ για Covid-19 (Rapid τεστ 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) την ημέρα της θεραπείας, ακόμα κι αν είστε ήδη εμβολιασμένη για την Covid-19. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει το τεστ ή δεν έχετε το σχετικό έγγραφο με το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να γίνει Rapid τεστ στην κλινική μας (κόστος 10 ευρώ).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΉ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 54 ΕΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021), μέχρι 30.06.2023, δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες άνω των 50 και μέχρι την ηλικία των 52, να υποβληθούν σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τις εξετάσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση και περιγράφονται πιο πάνω, απαιτείται άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, για την οποία θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής:

 • Αίτηση είτε απευθείας από εσάς στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, είτε από εμάς με εξουσιοδότηση στην κλινική μας και γνήσιο υπογραφής σε αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. 
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Γνωμάτευση γυναικολόγου ότι δύνασθε να υποβληθείτε σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.
 • Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου ότι με βάση την καρδιολογική εξέταση,  μπορείτε να υποβληθείτε σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Γνωμάτευση ιατρού ότι με βάση την εκτίμηση των μαστών, δύνασθε να υποβληθείτε σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης ιστορικού άλλης νόσου, γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας ότι δύνασθε να υποβληθείτε σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€