ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΩΑΡΙΑ

ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να γίνει η μέθοδος ευρέως αποδεκτή, πλέον όμως η δωρεά ωαρίων αποτελεί μία διαδεδομένη λύση για τα υπογόνιμα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Ήδη από τη δεκαετία του 1980, πολλές υπογόνιμες γυναίκες κατάφεραν να γίνουν μητέρες μέσα από τα προγράμματα για τη δωρεά ωαρίων.

Από τις δημοσιευμένες έρευνες στις οποίες μελετήθηκε ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που γεννιούνται έπειτα από δωρεά ωαρίων, αλλά και των πολλών οικογενειών που απέκτησαν με αυτή την μέθοδο παιδί, δεν φάνηκε κάποια αρνητική συνέπεια στις σχέσεις μητέρας, πατέρα και παιδιού, στην ποιότητα της μητρότητας και της πατρότητας ή στη συναισθηματική υγεία των παιδιών, παρά την έλλειψη γενετικής σχέσης μεταξύ μητέρας και παιδιού.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, επιτρέπεται στον απόγονο – μετά την ενηλικίωσή του -, η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ακόμα και στην ταυτότητα της δότριας των ωαρίων. Το τελευταίο δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες κυρίως της Δύσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας του απογόνου, οπότε μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία αλλά και πάλι ανώνυμα.

Η δωρεά ωαρίων είναι η μόνη επιλογή για σύλληψη, εγκυμοσύνη και απόκτηση παιδιού σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση, γυναίκες που παράγουν μικρό αριθμό και όχι καλής ποιότητας ωάρια, δεν παράγουν ωάρια ή παράγουν ωάρια τα οποία είναι ακατάλληλα λόγω ύπαρξης γενετικών νοσημάτων. Το σπέρμα προέρχεται από τον σύντροφο της λήπτριας και χρησιμοποιείται για να γονιμοποιηθούν τα ωάρια που λαμβάνουμε από άλλη γυναίκα, η οποία είναι η δότρια. Αυτή η μέθοδος είναι σήμερα η πιο αποτελεσματική θεραπεία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για να αποκτήσουν παιδιά ζευγάρια, που διαφορετικά δεν θα είχαν αυτή την δυνατότητα.

Η ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μedimall IVF Clinic προσφέρουμε την υπηρεσία της δωρεάς ωαρίων, η οποία επιτρέπεται στη χώρα μας και είναι νόμιμη από την ελληνική νομοθεσία. Οι δότριες από τις οποίες προέρχονται τα ωάρια, πρέπει να είναι ανώνυμες, να προσφέρουν τα ωάριά τους οικειοθελώς και για αλτρουιστικούς λόγους. Σύμφωνα με τον νόμο, οι δότριες πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 35 ετών και επιλέγονται με βάση αυστηρά ιατρικά κριτήρια. Οι δότριες υποβάλλονται σε αναλυτικές εξετάσεις. Το όριο της ηλικίας που μια λήπτρια μπορεί να λάβει ωάρια από μια δότρια είναι τα 50 έτη τη στιγμή της εμβρυομεταφοράς.

H ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜEDIMALL IVF CLINIC

Το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων της κλινικής μας βασίζεται τόσο σε φρέσκα όσο και σε κρυοσυντηρημένα ωάρια και οι λήπτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν. Για την επιλογή των ωαρίων που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνονται πάντα υπόψη τα χαρακτηριστικά της λήπτριας, ώστε να προέρχονται από γυναίκα με ανάλογα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της επιλογής των φρέσκων ωαρίων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις εξετάσεις της δότριας θα σας γνωστοποιούνται μετά την εμβρυομεταφορά.
Η έρευνα στην κλινική μας έχει αποδείξει ότι υπάρχει μικρή διαφορά στα ποσοστά κυήσεως είτε χρησιμοποιούμε φρέσκα, είτε κρυοσυντηρημένα έμβρυα (τα οποία προέρχονται από τα φρέσκα ωάρια που γονιμοποιήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν). Τα θετικά τεστ κυήσεως ανέρχονται στο 75% των εμβρυομεταφορών και οι κλινικές κυήσεις στο 65%.
Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο μπορούμε να μεταφέρουμε 1 ή 2 έμβρυα, ενώ την ημέρα της εμβρυομεταφοράς θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό και την ποιότητα των εμβρύων σας. Οι γιατροί και οι εμβρυολόγοι μας θα μιλήσουν αναλυτικά μαζί σας και θα σας ενημερώσουν για τον αριθμό των εμβρύων, που πιστεύουν ότι πρέπει να μεταφερθούν, σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό σας από τις προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής, αλλά και την πιθανότητα μιας πολύδυμης κύησης. Ακόμη, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυναικολόγο, για τον αριθμό των εμβρύων που εκείνος πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να σας μεταφερθούν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΠΤΡΙΕΣ ΩΑΡΙΩΝ

Οι γυναίκες ή τα ζευγάρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα για κάθε καλής ποιότητας έμβρυο που δεν μεταφέρεται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω: 

1. Να κρυοσυντηρηθεί. Η περίοδος κρυοσυντήρησης μπορεί να είναι έως 5 χρόνια. Στην περίοδο αυτή τα έμβρυα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά σε ένα κύκλο κατεψυγμένων εμβρύων εφόσον η λήπτρια δεν έχει ακόμη μείνει έγκυος ή το ζευγάρι θέλει να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί.

2. Να προβούν σε καταστροφή των εμβρύων

3. Να δωρίσει τα εναπομείναντα έμβρυα για να χρησιμοποιηθούν από κάποιο άλλο ζευγάρι/γυναίκα

4. Να δωρίσει τα εναπομείναντα έμβρυα στην κλινική μας για ερευνητικούς σκοπούς

5. Μετά την πάροδο των 5 χρόνων, το ζευγάρι που δεν θέλει να φυλάξει περισσότερο χρόνο τα έμβρυα, μπορεί να επιλέξει τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη επιλογή.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΩΑΡΙΩΝ ΣΤΗ

Μedimall IVF Clinic

Ένας από τους γυναικολόγους της ομάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης της Μedimall IVF Clinic θα κάνει κολπικό υπερηχογράφημα και κλινική εκτίμηση της γυναικολογικής σας εικόνας. Μπορείτε να του θέσετε τα ερωτήματά σας και να συζητήσετε μαζί του τις απορίες σας. Εάν για λόγους απόστασης δεν είναι εφικτή η επίσκεψη στην κλινική μας, τα παραπάνω μπορούν να γίνουν από τον προσωπικό σας γυναικολόγο ή τον συντονιστή της κλινικής μας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται το χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, από Δευτέρα πρωί έως Σάββατο απόγευμα. Μπορούμε τότε να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά ωαρίων της κλινικής μας.

Σκόπιμο θα ήταν το σπερμοδιάγραμμα του συντρόφου σας να γίνει στην κλινική μας.

Θα σας ζητηθεί από τους γιατρούς ή το συντονιστή μας να συμπληρώσετε και να μας στείλετε τις απαραίτητες συναινέσεις, αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων σας, αλλά και οποιοδήποτε άλλο από το νόμο έγγραφο απαιτείται. Μπορείτε εάν επιθυμείτε να μας στείλετε φωτογραφίες σας για να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά σας και να μπρέσουμε να επιλέξουμε καλύτερα την κατάλληλη για εσάς δότρια. Θα θέλαμε ακόμη να μας καθορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα θέλατε να υποβληθείτε στη διαδικασία.

Ο σύντροφος, εάν είναι δυνατόν, θα χρειαστεί να έρθει και να δώσει δείγμα σπέρματος στην κλινική μας προτού ξεκινήσει ο κύκλος της θεραπείας σας. Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος προορίζεται για αποκλειστική χρήση της συντρόφου του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να βρίσκεστε κοντά μας για ένα διάστημα τεσσάρων ημερών, από Τετάρτη πρωί έως Σάββατο μεσημέρι.

Επίσης, θα σας ζητηθεί από τους γιατρούς ή το συντονιστή μας να ακολουθήσετε μια θεραπεία για να προετοιμάσουμε τη μήτρα και το ενδομήτριό σας για την εμβρυομεταφορά. Θα λάβετε το σχετικό πρωτόκολλο καθώς επίσης και τη συνταγή με τα φάρμακα της θεραπείας σας.

Ο χρόνος που θα σας χρειαστούμε στη Μedimall IVF Clinic είναι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της προετοιμασίας του ενδομητρίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΤΡΙΑ

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (RPR)
 • Καρυότυπος
 • PCR for CFTR (Κυστική ίνωση, 85% των γνωστών μεταλλάξεων)
 • PCR for 35 Delg about inherited aids (Κληρονομική βαρηκοΐα)
 • Χλαμύδια (Urine)
 • Ψυχολογική εκτίμηση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΠΤΡΙΑ

Η λήπτρια

 • Γενική αίματος
 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)*
 • Ηπατίτιδα C (HCV)*
 • Σύφιλη (RPR)*
 • AIDS (HIV I-II)*

Ο σύντροφος

 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)*
 • Ηπατίτιδα C (HCV)*
 • Σύφιλη (RPR)*
 • AIDS (HIV I-II)*

* Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ισχύουν για 6 μήνες

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΟΤΡΙΑ;

Χρειάζεστε πληροφορίες;

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€