ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

της Μedimall IVF Clinic

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ

Αν η δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων είναι ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσετε παιδί, όπως χιλιάδες γυναίκες και ζευγάρια που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους απευθύνθηκαν στη λύση της δωρεάς γενετικού υλικού, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Medimall είναι στη διάθεσή σας. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ωάρια και σπέρμα από δεκάδες διαφορετικούς φαινοτύπους γυναικών και ανδρών αντίστοιχα, με χαρακτηριστικά (χρώμα επιδερμίδας/μαλλιών/ματιών, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος, φυλή κ.α.) τα οποία προσομοιάζουν με τα δικά σας. Γνωρίζοντας πως κάθε χρόνο γεννιούνται 500.000 βρέφη από σύλληψη μέσω δωρεάς ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων, υπάρχουν πλέον πάνω από 5.500.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο τα οποία έχουν γεννηθεί χάρη στα προγράμματα δωρεάς γενετικού υλικού.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Ακολουθώντας πιστά τα πρότυπα υγείας και ελέγχων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Μedimall διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα. Οι λόγοι για να μας επιλέξετε:

 • Διαθέτουμε υψηλής ποιότητας φρέσκα ή κρυοσυντηρημένα ωάρια, σπέρμα και έμβρυα.
 • Ηλικίας μεταξύ 18 και 33 ετών, οι δότες και οι δότριές μας επιλέγονται τόσο με σχολαστικούς κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, όσο και με αυστηρά τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.
 • Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο το 30% των υποψηφίων δοτών και δοτριών καταλήγουν να επιλέγονται μετά από αυτούς τους ελέγχους, καθώς το 70% των υποψηφίων απορρίπτονται για διάφορους λόγους (π.χ. οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων, μορφολογικά χαρακτηριστικά, χαμηλή γονιμότητα παρά τη νεαρή ηλικία, ψυχολογικοί παράγοντες κ.α.)
 • Όσον αφορά το γενετικό υλικών των δοτών μας:
 1. Για τους δότες μας: Στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Μedimall, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες σπέρματος, το γενετικό υλικό των δοτών μας δεν ταξινομείται σε επίπεδα ανάλογα με την ποιότητα του. Και αυτό διότι όλα τα δείγματα σπέρματός μας έχουν συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μεγαλύτερη από 30X106 ανά ml και κινητικότητα (Α+Β) μεγαλύτερη του 40%. Δεν χρειάζεται επομένως να γίνει επιλογή του δείγματος ανάλογα με την μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που θα υποβληθείτε. Το ίδιο δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπερματέγχυση με δωρεά σπέρματος, IVF ή ICSI!
 2. Για τις δότριές μας: Όλες μας οι δότριες διαθέτουν Proven Fertility Guarantee, γεγονός που μας διαφοροποιεί από τις περισσότερες τράπεζες ωαρίων. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουρη ότι το γενετικό υλικό που θα υποκαταστήσει το δικό σας είναι απολύτως αξιόπιστο για να προσφέρει υψηλής βιωσιμότητας έμβρυα και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων.
 • Η τράπεζά μας διαθέτει πάνω από 180 διαφορετικούς φαινοτύπους έτσι ώστε να καλύπτουν όλα τα πιθανά φυσικά χαρακτηριστικά μιας λήπτριας ή ενός λήπτη, αλλά και αυτά που μία γυναίκα θα ήθελε από έναν δότη στα πλαίσια μιας εξωσωματικής/σπερματέγχυσης με δωρεά σπέρματος.
 • Εξασφαλίζουμε τις ιδανικές συνθήκες κρυοσυντήρησης, φύλαξης και μεταφοράς γενετικού υλικού. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας, ελαχιστοποιώντας έτσι τυχόν κινδύνους που αφορούν στην ασφάλεια ή την ποιότητα του γενετικού υλικού. Οι συνθήκες αποστείρωσης και ο τεχνολογικός εξοπλισμός των χειρουργείων και του εργαστηρίου μας συμβάλλουν στην ασφάλεια και στο άριστο αποτέλεσμα. Το σπέρμα, αλλά και τα ωάρια υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήψη τους σε επεξεργασία από τους βιολόγους του εργαστηρίου μας και εν συνεχεία σε υαλοποίηση για κρυοσυντήρηση υψηλών προδιαγραφών.
 • Παρέχουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα σε κάθε γενετικό υλικό προερχόμενο από τους δότες και τις δότριες της Τράπεζάς μας, απαγορεύοντας όμως ρητά την πρόσβαση σε αυτούς που έχουν επιλέξει την ανωνυμία τους και με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.
 • Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τη διάθεση ενός συγκεκριμένου αριθμού γενετικού υλικού από κάθε δότη και δότρια. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από τον ίδιο δότη/δότρια και ορίζεται βάσει νόμου στα 10 για την Ελληνική Επικράτεια. Αυτό το επιτυγχάνουμε παρακολουθώντας την πορεία κάθε ωαρίου/σπερματοζωαρίου, από τη διάθεση και τη γονιμοποίησή του, μέχρι την επιτυχή έκβαση της εξωσωματικής και τη γέννηση του μωρού.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ISO 9001:2015

Επιθυμώντας να επισφραγίσουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην κλινική μας αποκτήσαμε την πιστοποίηση ΙSO 9001:2015.

ISO 15224:2017

Πρόκειται για μία πιστοποίηση η οποία συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001 με τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας. Αφορά στις εξειδικευμένες απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών, τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων και καθορίζει την αποτελεσματικότητα, την καταλληλόλητα της φροντίδας, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στην κλινική μας.

ΑΔΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Μedimall ΙVF Clinic είναι αναγνωρισμένη από την Ελληνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), βάσει νόμου (ΦΕΚ 3679 Β / αρ. αδείας: 418/07-07-2020) σαν εξουσιοδοτημένη Τράπεζα Κρυοσυντήρησης για την διάθεση και διακίνηση γενετικού υλικού σε νοσοκομεία και κλινικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η κλινική Μedimall IVF Clinic αποτελεί μία αναγνωρισμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την Ελληνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) βάσει νόμου (ΦΕΚ 3679 Β / αρ. αδείας: 418/07-07-2020).

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις τεχνικές ανθρώπινης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Τεύχος A’ 142/21.07.2022) ορίζεται ότι οι πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα του τρίτου δότη δύνανται κατ’ επιλογή του να είναι:

 1. Ανώνυμες, τόσο δηλαδή ο λήπτης ή η λήπτρια να είναι άγνωστοι ως προς το δότη ή τη δότρια, όσο και το αντίστροφο. Αντίστοιχα και το ίδιο το παιδί που θα γεννηθεί, να μην έχει πρόσβαση στα στοιχεία του δότη/δότριας από τον οποίο/την οποία προήλθε, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.
 2. Επώνυμες, με τα δύο μέρη (λήπτη/λήπτρια και δότη/δότρια) να γνωρίζονται ή να δύναται να γνωριστούν και, αντίστοιχα το παιδί που θα γεννηθεί, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του δότη/δότριας από τον οποίο/την οποία προήλθε.
 3. Να γνωστοποιούνται μόνο στο παιδί τα στοιχεία του δότη/δότριας από τον οποίο/την οποία προήλθε μετά από την ενηλικίωσή του, μόνο όμως αν το τελευταίο το αιτηθεί.

Και οι 3 πιο πάνω επιλογές δηλώνονται εγγράφως και αμετάκλητα πριν τη διάθεση του γενετικού υλικού και από τα δύο μέρη (λήπτη/λήπτριας – δότη/δότριας), διασφαλίζοντας έτσι ως τελική και μη αναστρέψιμη την όποια επιλογή και για τα τρία μέρη στο μέλλον (λήπτη/λήπτριας – δότη/δότριας – παιδιού που γεννήθηκε).

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΤΡΙΩΝ

Όλοι μας οι δότες και δότριες υποβάλλονται σε λεπτομερή λήψη του ατομικού, οικογενειακού και κληρονομικού τους ιστορικού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις εξετάσεις που ακολουθούν:

 • Ψυχολογική εκτίμηση
 • Τεστ προσωπικότητας
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus

Γενετικές Εξετάσεις

 • Καρυότυπος
 • Έλεγχος για Κυστική Ίνωση (85% των γνωστών μεταλλάξεων)
 • Έλεγχος του γονιδίου 35DelG για την κληρονομική βαρηκοΐα
 • Έλεγχος για B Μεσογειακή Αναιμία
 • Δοκιμή Δρεπανώσεως

Έλεγχος Νεφρικής Λειτουργίας

 • Ουρία Αίματος
 • Ουρικό Οξύ Αίματος
 • Κρεατινίνη Ορού

Έλεγχος μεταδοτικών και λοιμωδών νοσημάτων

Εκτός από τον ορολογικό έλεγχο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, το ιικό φορτία του HIV προσδιορίζεται επίσης με μοριακές τεχνικές (RNA viral-load) για τον αποκλεισμό πρόσφατης ιογενούς μόλυνσης.

 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (RPR)
 • Χλαμύδια τραχηλικού υγρού (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Μυκόπλασμα τραχηλικού υγρού (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Ουρεόπλασμα τραχηλικού υγρού (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού για Νeisser (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Αντισώματα ερυθράς IgG-IgM (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Αντισώματα τοξοπλάσματος IgG-IgM (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Αντισώματα κυτταρομεγαλοιού IgG-IgM (μόνο για γυναίκες δότριες)
 • Αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού (μόνο για γυναίκες δότριες)

Καρδιολογικός Έλεγχος

 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας

 • Χολερυθρίνη ορού ολική
 • Χολερυθρίνη ορού άμεση
 • Χολερυθρίνη ορού έμμεση
 • Οξαλοξική Τρανσαμινάση (SGOT)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT)
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση

Ορμονικός Έλεγχος

 • TSH (Θυρεοειδοοτρόπος ορμόνη)
 • FT3 (Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη)
 • FT4 (Ελεύθερη Θυροξίνη)
 • Anti-Tg (Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα)
 • Anti-M (Αντιμικροσωμιακά αντισώματα)
 • AMH (Αντιμυλερική ορμόνη)
 • FSH (Θυλακιοτρόπος ορμόνη)
 • LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη)
 • E2
 • PRL (Προλακτίνη)
 • DEHA-S (Θειϊκή Δευδροεπιανδροστερόνη)
 • F-Testo (Ελεύθερη Τεστοστερόνη)

Έλεγχος για Μεταβολικά Σύνδρομα – Σύνδρομα Δυσαπορρόφησης – Σακχαρώδη Διαβήτη

 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ινσουλίνη
 • Χοληστερίνη αίματος
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Χοληστερίνη VLDL
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Ολικά λιπίδια αίματος
 • Ολικά λευκώματα ορού
 • Αλβουμίνες / Λευκωματίνες ορού
 • Ηλεκτροφόριση λευκωμάτων ορού
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρος
 • Μαγνήσιο
 • 1,25 Διυδροξυ Βιταμίνη D3
 • Βιταμίνη B12

Και ακόμη, αποκλειστικά από τη Μedimall Bank, επιπλέον γενετικοί έλεγχοι χωρίς επιπλεον χρέωση

Στην κλινική Medimall υποβάλλουμε όλους μας τους δότες και τις δότριες σε έλεγχο με NGS για τα παρακάτω νοσήματα. Είναι μια καινοτόμος τεχνική που μας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τη μετάδοση γενετικών ασθενειών που μεταβιβάζονται κατά τον υπολειπόμενο τύπο σε παιδιά που γεννιούνται από δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή δωρεά ωαρίων & σπέρματος (διπλή δωρεά).

 • HBB              Beta-Hemoglobinopathies  
 • BLM              Bloom Syndrome                  
 • ASPA            Canavan Disease                   
 • ASS1            Citrullinemia Type 1         
 • CFTR            Cystic Fibrosis                      
 • DMD             Duchenne/Becker Muscular Dystrophy
 • IKBKAP        Familial Dysautonomia
 • FANCC         Fanconi Anemia, Group C                                           
 • FMR1           Fragile X Syndrome                                                        
 • GALT            Galactosemia                                                                    
 • GBA              Gaucher Disease                                                              
 • G6PC            Glycogen Storage Disease, Type 1a                              
 • IVD                Isovaleric Acidemia                                                         
 •                       Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase
 • ACADM       Deficiency                                                                       
 •                       Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria
 • MMACHC   Type cblC                                                                           
 • MCOLN1     Mucolipidosis, Type IV                                               
 • IDUA            Mucopolysaccharidosis, Type I                                  
 • SMPD1        Niemann-Pick Disease, Types A/B                             
 • PKHD1        Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive
 • PEX7           Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type 1    
 • DHCR7       Smith-Lemli-Opitz Syndrome                                     
 • SMN1         Spinal Muscular Atrophy                                                
 • HEXA         Tay-Sachs Disease (DNA only)                               
 • FAH            Tyrosinemia Type 1                                                     
 • PEX1          Zellweger Spectrum Disorders, PEX1-Related     

Οι δότες και οι δότριες που επιλέγουμε ακολουθούν φυσιολογικές συνήθειες και τρόπο ζωής. Και ακόμη:

 • Δεν καπνίζουν
 • Δεν πίνουν αλκοόλ
 • Δεν κάνουν χρήση εθιστικών ή ναρκωτικών ουσιών
 • Αθλούνται ήπια 2-3 φορές την εβδομάδα

Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα μορφωτικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των δοτών και δοτριών μας.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαθέτουμε σπέρμα και ωάρια από δεκάδες φαινότυπους ανδρών και γυναικών, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά, τη φυλή, το σωματότυπο, την εθνικότητα, την ομάδα αίματος.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δίνουμε σημασία στο χρόνο που κυλά ανεπιστρεπτί και αναγνωρίζουμε τη σημασία του συγχρονισμού (timing). Για το λόγο αυτό, ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της υπόδειξης από εσάς του φαινοτύπου που επιθυμείτε, μέχρι τη στιγμή που το γενετικό υλικό που του αντιστοιχεί θα είναι διαθέσιμο (είτε στην κλινική μας, είτε στην κλινική που θα μας υποδείξετε), δεν ξεπερνά τις 15-20 ημέρες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Μedimall χρησιμοποιεί ειδικές συσκευές για τη μεταφορά κατεψυγμένων ωαρίων και εμβρύων για τις αποστολές της, παρέχοντας τα δοχεία Dry Shippers, με πρόσθετη προστασία. Εκτελούμε διαφορετικούς τύπους αποστολών, πάντα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων κλινικών, όπως εξειδικευμένη εταιρία ταχυμεταφορών επιλογής της συνεργαζόμενης κλινικής η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παράδοση του γενετικού υλικού (ωάρια, σπέρμα, έμβρυα).Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο, με τα στοιχεία του αποδέκτη καταγεγραμμένα τόσο στη συσκευασία, όσο και στα συνοδευτικά έγγραφα.

Αερομεταφορά Lab2Lab

Το γενετικό υλικό μεταφέρεται συνοδευόμενο από εξειδικευμένο προσωπικό της Medimall, από το εργαστήριό μας στην καμπίνα του αεροπλάνου (αποφεύγοντας να υποβληθεί σε έλεγχο από ακτίνες Χ) και εν συνεχεία στη συνεργαζόμενη κλινική η οποία αποτελεί και τον τελικό προορισμό.

Δια ξηράς μεταφορά Lab2Lab

Σε αυτόν τον τρόπο αποστολής, το γενετικό υλικό μεταφέρεται επίσης συνοδευόμενο από εξειδικευμένο προσωπικό της Medimall και η παράδοσή του γίνεται επίσης από χέρι σε χέρι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση μέσω ξηράς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟ 80%

Είμαστε υπερήφανοι για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού της Τράπεζάς μας. Αυτά οφείλονται τόσο στα σχολαστικά τεστ γονιμότητας των δοτών και δοτριών μας, όσο και σε όλη τη διαδικασία λήψης και συντήρησης του γενετικού τους υλικού. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους γυναικολόγους, τους βιολόγους και το εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής μας το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία και χρησιμοποιεί τεχνικές και προϊόντα που πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα, τα ωάρια και το σπέρμα επεξεργάζονται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες διατηρώντας όλες τις δυνατότητές τους προσφέροντας μια ακόμη εγγυημένη υπηρεσία, τόσο σε ποιότητα και ασφάλεια όσο και σε επιτυχία. Η τράπεζα γενετικού υλικού της Μedimall  λειτουργεί σύμφωνα Ελληνική νομοθεσία νόμος 3305/2005 και έχει Ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας.

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τα ωάρια: Μόλις πραγματοποιηθεί η λήψη των ωαρίων από τη δότρια (εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν άμεσα για γονιμοποίηση), τα ωάρια καταψύχονται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), η οποία σημειώνει πολύ καλά ποσοστά επιβίωσης μετά την απόψυξή τους και αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά κυήσεων. Στη συνέχεια, τα ωάρια τοποθετούνται σε διαλύματα με ειδικούς κρυοπροστατευτικούς παράγοντες, καταψύχονται και αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία -196ºC. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα παιδιά που γεννιούνται από αποψυγμένα ωάρια δεν διαφέρουν από εκείνα της εξωσωματικής με φρέσκα ωάρια.

Το σπέρμα: Μετά τη λήψη του δείγματος, ακολουθεί η αξιολόγηση και επεξεργασία του προκειμένου και, κατόπιν, η κρυοσυντήρησή του. Η διαδικασία πραγματοποιείται με την προσθήκη ειδικού κρυοπροστατευτικού συστατικού το οποίο προστατεύει από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την κατάψυξη και την κρυστάλλωση του πάγου. Στη Medimall IVF Clinic χρησιμοποιούμε την τεχνική ταχείας κατάψυξης. Αυτή απαιτεί άμεση επαφή μεταξύ των αποστειρωμένων σωλήνων οι οποίοι κρατούν τα δείγματα σε ατμούς αζώτου για 8 έως 10 λεπτά, ενώ ακολουθεί η εμβάπτισή τους σε υγρό άζωτο στους -196ºC.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€