ΠΡΩΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ

Τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων της Medimall IVF Clinic

Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και σε συνδυασμό με τους ιατρούς και το ιατρικό προσωπικό που αξιολογούν πλήρως την υγεία σας, η κλινική μας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για άτομα όλων των ηλικιών, από βρέφη έως ηλικιωμένους. Η ομάδα μας έχει δεσμευτεί να παρέχει προληπτική και διαγνωστική φροντίδα καθώς κατανοούμε τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και της άμεσης θεραπείας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δημιουργήσαμε τα ακόλουθα ολοκληρωμένα πακέτα ελέγχου υγείας και γονιμότητας σε ανταγωνιστικές τιμές για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

Γενικό checkup για άνδρες (300 €)

 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ Τ.Κ.Ε
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • SGOT
 • SGPT
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (QUICK) PT
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΚΓ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • INR
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΗ
 • CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12
 • ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ

Γενικό checkup για γυναίκες (460 €)

 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ Τ.Κ.Ε
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • SGOT
 • SGPT
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (QUICK) PT
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΚΓ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • INR
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΗ
 • CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΙΤΙΝΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • TΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤHIN PREP PAP TEST)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗMA ΚΟΛΠΟΥ – ΜΗΤΡΑΣ – ΩΟΘΗΚΩΝ

Πλήρης έλεγχος υπογονιμότητας ζεύγους (1.150 €)

 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • RHESUS ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΔΡ. (Δ4)
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
 • ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • Ε2
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ(ANTI-TG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ANTI-TPO)
 • AMH/MIS (ANTIMULLERIAN HORMONE)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • VDRL – ΑΝΤΙΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΟΥ HIV ΤΥΠΟΥ Ι-ΙΙ
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ Β (HBsAg)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ C (HCV)
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ – ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ – TEΣT ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΣΓ) ή ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ – ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ – ΧΛΑΜΥΔΙΑ
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR) (C677T)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA-DR
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠ. ΠΛΑΣΜΙΝ. -2 (PAI-2)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ Β-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (-455 G>A)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GP) 1a (C807T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GP) IIIa (HPA-1 L33P)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓ.-1(PAI-1)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR) (A1298C)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
 • ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε (APO E) (E2/E3/E4)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ACE I/D
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGM
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LAC)
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
 • APCR (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ S (Δραστικότητα)
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGG (B2-GPI)
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGM (B2-GPI)
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGA (B2-GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IGG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ
 • ΣΕΡΙΝΗ IGG (ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ)
 • ΣΕΡΙΝΗ IGM (ΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ)
 • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA AB
 • APTT
 • ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Πλήρης έλεγχος υπογονιμότητας για γυναίκες (850 €)

 • BLOOD GROUP
 • RHESUS FACTOR
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ (FSH) ΟΡΜΟΝΗ
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • Ε2
 • AMH/MIS (ANTIMULLERIAN HORMONE)
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
 • ΑΝΔΡ. (Δ4)
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-TG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ANTI-TPO)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • VDRL – ΑΝΤΙΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΟΥ HIV ΤΥΠΟΥ Ι-ΙΙ
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ Β (HBSAG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤIΤΙΤΙΔΟΣ C (HCV)
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ – ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ – ΧΛΑΜΥΔΙΑ
 • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ – TΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
 • ΥΣΤΕΡΟΣONOΓΡΑΦΙΑ (HYFOSY)
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (CTRF) 85% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ
 • ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HEMOGLOBIN A1C)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β 2048
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR) (C677T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ (MTHFR)(A1298C)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ Β-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (-455 G>A)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GP) 1A (C807T)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GP) IIIA (HPA-1 L33P)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓ.-1(PAI-1)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠ. ΠΛΑΣΜΙΝ. -2 (PAI-2)
 • ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε (APOE) (E2/E3/E4)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ACE I/D
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGM
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LAC)
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
 • APCR (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ S (ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ)
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGG (B2-GPI
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGM (B2-GPI)
 • B2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ IGA (B2-GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IGM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IGG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ
 • ΣΕΡΙΝΗ IGG (ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ)
 • ΣΕΡΙΝΗ IGM (ΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ)
 • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA AB
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA-DR
 • APTT

Έλεγχος υπογονιμότητας για άνδρες (410 €)

 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ – TEΣT ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
 • ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€