ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1850

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Ωοληψία
 • Επεξεργασία σπέρματος
 • Γονιμοποίηση
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Έξοδα αναισθησίας (εφόσον ζητηθεί, + €165)
 • Καλλιέργεια εμβρύου /-ων σε στάδιο βλαστοκύστης (+ €300)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €3500

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Διέγερση ωοθηκών
 • Ωοληψία (περιλαμβάνει αναισθησία)
 • Επεξεργασία σπέρματος
 • Γονιμοποίηση
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης (+ €300)
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €4000

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Διέγερση ωοθηκών
 • Ωοληψία (περιλαμβάνει αναισθησία)
 • Δωρεά σπέρματος
 • Γονιμοποίηση
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης (+ €300)
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €7350

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Δωρεά ωαρίων (8-10 ωάρια)
 • Γονιμοποίηση
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης (+ €300)
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ €7900

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Δωρεά ωαρίων (8-10 ωάρια ανά προσπάθεια)
 • Δωρεά σπέρματος
 • Γονιμοποίηση
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης (+ €300)
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €4950

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Δωρεά 2 κρυοσυντηρημένων εμβρύων κατόπιν δωρεάς ωαρίων & σπέρματος
 • Έμβρυα σε στάδιο βλαστοκύστης
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €3950

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Δωρεά 2 κρυοσυντηρημένων εμβρύων κατόπιν δωρεάς από άλλο ζευγάρι
 • Έμβρυα σε στάδιο βλαστοκύστης
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1500

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά
 • Εμβρυομεταφορά

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €400

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Επεξεργασία σπέρματος
 • Σπερματέγχυση

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €900

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Δωρεά σπέρματος
 • Σπερματέγχυση

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Κατά περίπτωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ IVF/ICSI ΜΕ 100 % ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €9700 (υπό προϋποθέσεις και σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 38 ετών)

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • 3 συνεχόμενες προσπάθειες με διέγερση ωοθηκών
 • 3 ωοληψίες (περιλαμβάνεται αναισθησία)
 • Επεξεργασία σπέρματος
 • Γονιμοποίηση των ωαρίων και για τις 3 ωοληψίες
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης
 • Θεραπεία προετοιμασίας ενδομητρίου πριν από κάθε εμβρυομεταφορά
 • Όλες οι εμβρυομεταφορές (φρέσκων ή κρυοσυντηρημένων εμβρύων)

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €15500 (υπό προϋποθέσεις και σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 53 ετών)

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλων δότριας / λήπτριας
 • Φαρμακευτική αγωγή δότριας
 • 3 διέγερσεις ωοθηκών δότριας 
 • Επεξεργασία σπέρματος
 • Γονιμοποίηση ωαρίων και για τις 3 ωοληψίες
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με την μέθοδο της υαλοποίησης
 • Θεραπεία προετοιμασίας ενδομητρίου πριν από κάθε εμβρυομεταφορά
 • Όλες οι εμβρυομεταφορές καθόλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος (φρέσκων ή κρυοσυντηρημένων εμβρύων)

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή λήπτριας
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €16300 (υπό προϋποθέσεις και σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 53 ετών)

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλων δότριας / λήπτριας
 • Φαρμακευτική αγωγή δότριας
 • 3 διέγερσεις ωοθηκών δότριας 
 • Δωρεά σπέρματος
 • Γονιμοποίηση ωαρίων και για τις 3 ωοληψίες
 • Καλλιέργεια εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης
 • Κρυοσυντήρηση των εναπομεινάντων εμβρύων με την μέθοδο της υαλοποίησης
 • Θεραπεία προετοιμασίας ενδομητρίου πριν από κάθε εμβρυομεταφορά
 • Όλες οι εμβρυομεταφορές καθόλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος (φρέσκων ή κρυοσυντηρημένων εμβρύων)

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή λήπτριας
 • Κόστος φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων (€300 ανά έτος)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €300

Περιλαμβάνει:

 • Επεξεργασία σπέρματος

Δεν περιλαμβάνει:

 • Κόστος φύλαξης (€300 ανά έτος, το 1ο έτος φύλαξης περιλαμβάνεται)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €2500

Περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση κύκλου
 • Διέγερση ωοθηκών
 • Ωοληψία (περιλαμβάνει αναισθησία)
 • Κρυοσυντήρηση των ωαρίων

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Κόστος φύλαξης (€300 ανά έτος, το 1ο έτος περιλαμβάνεται)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

€300 ανά έτος

€500 ανά διετία (με εφάπαξ καταβολή του ποσού)

€1200 ανά πενταετία (με εφάπαξ καταβολή του ποσού)

€1800 ανά δεκαετία (με εφάπαξ καταβολή του ποσού)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1400

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Κόστος φύλαξης (€300 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ €500

Κάθε δείγμα σπέρματος διαθέτει συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μεγαλύτερη από 30 εκατομμύρια ανά ml και κινητικότητα a+b πάνω από 40%. Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €80

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €55

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €35

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €200

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €80

Περιλαμβάνει έλεγχο για:

 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (VDRL)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €110

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €45

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €1500

Περιλαμβάνει τη διερεύνηση μεταλλάξεων για περισσότερα από 4900 γονίδια

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €800

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία
 • Αφαίρεση πολύποδα ή λύση συμφύσεων αν υπάρχουν
 • Ιστολογική εξέταση εάν χρειαστεί

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €800 (βασική τιμή)

Το επιπλέον κόστος είναι ανάλογο με το είδος της γενετικής ανωμαλίας και τον υπό εξέταση αριθμό εμβρύων.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €800 (βασική τιμή)

Στην βασική τιμή προστίθεται το επιπλέον κόστος το οποίο  είναι ανάλογο με τον υπό εξέταση αριθμό εμβρύων:

 • 1 – 4 έμβρυα + €1500
 • 5 – 8 έμβρυα + €2000
 • 9 – 12 έμβρυα + €2500

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €450

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία
 • Κυτταρολογική εξέταση

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €800

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία
 • Κυτταρολογική εξέταση

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1200

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1200

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €2000

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €1200

Περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αναισθησία

Δεν περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: €220

Περιλαμβάνει:

 • FSH (3η-5η ημέρα του κύκλου
 • LH (3η-5η ημέρα του κύκλου)
 • E2
 • PRL
 • AMH/MIS 
 • TSH
 • Δ4
 • DHEA-S

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: €200

Περιλαμβάνει:

 • FSH
 • LH
 • E2
 • PRL
 • TESTO
 • TSH
 • DHEA-S
 • Κορτιζόλη

ΚΟΣΤΟΣ EΞΕΤΑΣΕΩΝ: €1850

Περιλαμβάνει:

 • Ομάδα αίματος
 • Παράγοντας RHESUS
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Γενική αίματος
 • FSH
 • LH
 • Ε2
 • AMH/MIS
 • PRL
 • Δ4
 • S-DHEA
 • TSH
 • ANTI-TG
 • ANTI-TPO
 • Βιταμίνη D3
 • Βιταμίνη Β12
 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (VDRL)
 • Μοριακός έλεγχος μυκόπλασμα – ουρεόπλασμα – χλαμύδια
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού
 • Αντιβιόγραμμα – test ευαισθησίας
 • Υστεροσoνoγραφία (HYFOSY)
 • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 • Κυστική ίνωση (CTRF) 85% των μεταλλάξεων
 • Ομοκυστεΐνη
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Απολιποπρωτεΐνη Β 2048
 • Μετάλλαξη γονιδίου ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR)
 • Μετάλλαξη του Β-Ινωδογόνου (-455 G>A)
 • Μετάλλαξη γλυκοπρωτεΐνης (GP) 1A (C807T)
 • Μετάλλαξη γλυκοπρωτεΐνης (GP) IIIA (HPA-1 L33P)
 • Μετάλλαξη αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου -1 (PAI-1)
 • Μετάλλαξη αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογλονου -2 (PAI-2)
 • Αγγειοτενσίνη Ι
 • Μετάλλαξη απολιποπρωτεΐνης Ε (APOE) (E2/E3/E4)
 • Μετάλλαξη του ACE I/D
 • Αντισώματα καρδιολιπίνης IGA
 • Αντισώματα καρδιολιπίνης IGG
 • Αντισώματα καρδιολιπίνης IGM
 • Αντιπηκτικό λύκου (LAC)
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ)
 • APCR
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Πρωτεΐνη S (δραστικότητα)
 • B2 γλυκοπρωτεΐνη IGG (B2-GPI)
 • B2 γλυκοπρωτεΐνη IGM (B2-GPI)
 • B2 γλυκοπρωτεΐνη IGA (B2-GPI)
 • Αντισώματα αιθανολαμίνης IGM
 • Αντισώματα αιθανολαμίνης IGG
 • Αντισώματα ιστόνων
 • Σερίνη IGG
 • Σερίνη IGM
 • Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA-AB
 • Αντιγονα ιστοσυμβατότητας HLA-DR
 • APTT

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: €610

Περιλαμβάνει:

 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Καλλιέργεια σπέρματος
 • Αντιβιόγραμμα – test ευαισθησίας
 • Καρυότυπος
 • Κυστική ίνωση
 • Κατακερματισμός DNA σπέρματος
 • Ηπατίτιδα B (HBsAg)
 • Ηπατίτιδα C (HCV)
 • AIDS (HIV I-II)
 • Σύφιλη (VDRL)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ €2150

Περιλαμβάνει:

Όλες τις εξετάσεις από τον “ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ” για γυναίκες και αντίστοιχα για άνδρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: €300

Περιλαμβάνει:

 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο αίματος
 • Ουρία αίματος
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • SGOT
 • SGPT
 • Χρόνος προθρομβίνης (quick) PT
 • Ουρικό οξύ αίματος
 • Χοληστερίνη αίματος
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Κρεατινίνη ορού
 • Καρδιολογική εξέταση και ΗΚΓ
 • Φώσφορος
 • Ασβέστιο
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • TSH
 • Χολερυθρίνη ορού ολική
 • CRP (ποσοτική)
 • Βιταμίνη D3
 • Βιταμίνη B12
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
 • Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: €460

Περιλαμβάνει:

 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο αίματος
 • Ουρία αίματος
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • SGOT
 • SGPT
 • Χρόνος προθρομβίνης (quick) PT
 • Ουρικό οξύ αίματος
 • Χοληστερίνη αίματος
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Κρεατινίνη ορού
 • Καρδιολογική εξέταση και ΗΚΓ
 • Φώσφορο
 • Ασβέστιο
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • TSH
 • Χολερυθρίνη ορού ολική
 • CRP (ποσοτική)
 • Βιταμίνη D3
 • Βιταμίνη Β12
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού
 • Γυναικολογική κλινική εξέταση
 • Tεστ Παπανικολάου (thin prep pap test)
 • Υπερηχογράφημα κόλπου – μήτρας – ωοθηκών

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: €150

Περιλαμβάνει:

 • Γυναικολογική εξέταση
 • Τest-PAP (Thin-prep)
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού
 • Υπέρηχο μήτρας – ωοθηκών

TΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ STRAW: €500

Ιδιότητες:

 • MOT40+, συγκέντρωση σπερματοζωαρίων >30X106/ml, κατάλληλο για κάθε υπηρεσία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση ή εξωσωματική).
 • Δότης καταγεγραμμένος στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένος με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ STRAW: €1000

Ιδιότητες:

 • MOT40+, συγκέντρωση σπερματοζωαρίων >30X106/ml, κατάλληλο για κάθε υπηρεσία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση ή εξωσωματική).
 • Δότης καταγεγραμμένος στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένος με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

ΚΟΣΤΟΣ: €12000 (περιλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση 5 straws)

Ιδιότητες:

 • MOT40+, συγκέντρωση σπερματοζωαρίων >30X106/ml, κατάλληλο για κάθε υπηρεσία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση ή εξωσωματική).
 • Δότης καταγεγραμμένος στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένος με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

* Ο αποκλειστικός δότης μπορεί να είναι ανώνυμος ή επώνυμος.

ΚΟΣΤΟΣ: ανά batch

Διάθεση:

 • Mini batch (3-4 ωάρια) 2200
 • Classic batch (6-7 ωάρια) 3600
 • Maxi batch (8-9 ωάρια) 4750

Ιδιότητες:

 • Proven fertility guarantee, για απολύτως αξιόπιστης ποιότητας ωάρια με στόχο να προσφέρουν υψηλής βιωσιμότητας έμβρυα και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων.
 • Δότρια καταγεγραμμένη στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένη  με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

ΚΟΣΤΟΣ: ανά batch

Διάθεση:

 • Mini batch (3-4 ωάρια) 4000
 • Classic batch (6-7 ωάρια) 6000
 • Maxi batch (8-9 ωάρια) 7800

Ιδιότητες:

 • Proven fertility guarantee, για απολύτως αξιόπιστης ποιότητας ωάρια με στόχο να προσφέρουν υψηλής βιωσιμότητας έμβρυα και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων.
 • Δότρια καταγεγραμμένη στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένη  με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

ΚΟΣΤΟΣ: €20000 (περιλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση 2 maxi batch, συνολικά 18-20 ωάρια)

Ιδιότητες:

 • Proven fertility guarantee, για απολύτως αξιόπιστης ποιότητας ωάρια με στόχο να προσφέρουν υψηλής βιωσιμότητας έμβρυα και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων.
 • Δότρια καταγεγραμμένη στο μητρώο δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΑΙΥΑ.
 • Πλήρως ιατρικώς ελεγμένη  με κλινικούς και γενετικούς ελέγχους, τεστ προσωπικότητας και ψυχολογίας.

*Η αποκλειστική δότρια μπορεί να είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε τη γονιμοποίηση των φρέσκων ωαρίων της δότριας που επιλέξατε στο εργαστήριο της Medimall Clinic, το κόστος έχει ως εξής:

€4000 για την 1η βλαστοκύστη που θα προκύψει, + €1000 για κάθε επόμενη βλαστοκύστη. Επομένως, θα πρέπει να υπολογίσετε στο συνολικό κόστος, και αυτό των βλαστοκύστεων που μπορεί να προκύψουν, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή αυτής της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

Χρειάζεστε πληροφορίες;

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€